#5241

stephen
Keymaster

Hi,

Please go to Admin >> SNS Theme >> SNS Kalolia >> Advance setting >> Quick View: Disable

Thanks!